Meer informatie
  • Neem voor meer informatie contact op met:
  • Aon Professional Services
  • 020 - 430 5250

Kantoorpakketverzekering

Uiteraard gaat u zo zorgvuldig mogelijk om met uw gebouw en alles wat zich daarin bevindt. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunnen uw zaken toch beschadigd raken of verloren gaan. Denkt u bijvoorbeeld aan een brand die uw pand en inventaris volledig verwoest. Of een inbraak waarbij uw computerapparatuur inclusief alle opgeslagen gegevens wordt gestolen. De financiŽle gevolgen kunnen dan ingrijpend zijn.

Naast het nemen van preventiemaatregelen, kunt u zich tegen risicoís als deze verzekeren door het afsluiten van een kantoorpolis. Op ťťn polis worden al uw verzekeringen overzichtelijk ondergebracht. De verzekeringen van het kantoorpakket sluiten naadloos op elkaar aan waarmee u hiaten in de dekking of dubbele verzekeringen voorkomt.

De voordelen op een rij:

  • U kunt de pakketpolis zelf samenstellen
  • U krijgt een volledige dekking zonder overlappingen of hiaten
  • Eťn aanspreekpunt voor al uw verzekeringen
  • Uw kantoorverzekeringen overzichtelijk in ťťn pakketpolis


Het kantoorpakket bevat de volgende verzekeringen:

Gebouwen(opstal)verzekering & inventarisverzekering

Schade aan uw gebouw of de inventaris is een van de grootste risicoís die uw onderneming loopt, waarvoor u een veelomvattende verzekering nodig heeft. Het kantoorpakket biedt niet alleen dekking bij brand- en bluswaterschade, maar ook voor schade als gevolg van bijvoorbeeld inbraak, vandalisme na inbraak, storm, uitstromend leidingwater etc. Met de gebouwenverzekering is uw gebouw verzekerd tegen de herbouwwaarde. De inventarisverzekering verzekert uw inventaris over het algemeen tegen de nieuwwaarde.

Extra dekking

Boven het verzekerd bedrag worden tot maximaal 50% van de verzekerde som ook bereddingskosten gedekt. Dit zijn alle kosten die gemaakt worden om bij een onmiddellijk dreigend gevaar waartegen verzekerd is de schade te beperken. Voorts zijn expertisekosten voor het vaststellen van de schade eveneens gedekt.

Combinatie van bedrijfsschade-, reconstructie-
en extra kosten verzekering

Als uw kantoor wordt getroffen door een brand, dan kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. Naast de materiŽle schade, waarbij u een beroep kunt doen op de gebouwen- en inventarisverzekering, kan de situatie zich voordoen dat de inkomsten voor een lange periode geheel of gedeeltelijk stil komen te liggen, terwijl de vaste kosten geheel of grotendeels doorgaan. Voorts dienen kosten gemaakt te worden om eventueel verloren gegevens te reconstrueren en extra kosten gemaakt te worden om zo snel mogelijk weer in de situatie van vlak voor de schade te komen.

Onze verzekeringspolis biedt een combinatie van deze drie schadevormen, waarbij u kunt volstaan door uitsluitend het bedrag aan netto winst en alle vaste kosten voor een overeen te komen uitkeringstermijn te verzekeren (standaard 52 weken). Ingeval van schade maakt het niet uit of de nadruk ligt op het verlies van uw inkomsten, de te maken reconstructiekosten of de uit te geven extra kosten.

Reconstructie- en extra kostenverzekering

Naast de gecombineerde dekking als hiervoor beschreven kunnen wij u ook een dekking aanbieden voor uitsluitend reconstructie en extra kosten. Hieronder verstaan wij het volgende:

Reconstructie.

Als door een calamiteit uw administratie verloren gaat, zijn de financiŽle gevolgen vaak ingrijpend. Niet alleen materiŽle schade, maar ook het achterhalen van administratieve gegevens die verloren zijn gegaan, brengt hoge kosten met zich mee. Onze reconstructieverzekering dekt de financiŽle schade die voortvloeit uit herstel van de administratie als gevolg van een gedekte gebeurtenis.

Extra kosten

Naast de kosten die daadwerkelijk met de reconstructie gemoeid zijn, dekt de polis tevens de kosten die moeten worden gemaakt om uw normale werkzaamheden te kunnen voortzetten na een gedekte gebeurtenis. Denkt u hierbij aan het huren van vervangende ruimte, meubilair en (computer) apparatuur, inhuren van extra personeel en dergelijke

De reconstructie- / extra kostenverzekering kunt u alleen afsluiten in combinatie met een gebouwen(opstal)- en inventarisverzekering.


Uit te breiden met:

Glasverzekering

Glas is breekbaar. Een glasverzekering is geen overbodige luxe. Eťn telefoontje volstaat om een gesneuvelde ruit te herstellen, zonder dat u er verder omkijken naar hebt.

Computer en Elektronicaverzekering

Advocatenkantoren zijn veelal afhankelijk van computers en elektronische apparatuur. Dit is vaak kostbare apparatuur die u uiteraard goed wilt beschermen. De Computer en Elektronicaverzekering vergoedt niet alleen alle schade aan de apparatuur, maar ook de data en programmatuur, en de extra kosten die moeten worden gemaakt om bedrijfsschade te voorkomen, zoals overwerk of huur van vervangende apparatuur.