Meer informatie
  • Neem voor meer informatie contact op met:
  • Aon Professional Services
  • 020 - 430 5250

Fraude- en geldverzekering

Alhoewel steeds meer transacties via digitale media (bankpassen en credit cards) geschieden is het voor veel ondernemers nog steeds noodzakelijk zich te verzekeren tegen schade door verlies van waarden (geld en geldswaardige papieren).

De fraude- en geldverzekering verzekering dekt, binnen kantooruren, de volgende risico’s:

  • het verblijfsrisico
  • het frauderisico
  • het vervoersrisico

Ook buiten kantooruren kunnen geldswaarden worden gedekt, maar dit is afhankelijk van de manier waarop deze waarden worden opgeborgen.