Meer informatie
  • Neem voor meer informatie contact op met:
  • Aon Professional Services
  • 020 - 430 5250

Excedent aansprakelijkheidsverzekering

Ook de excedent aansprakelijkheidsverzekering is een aanvullende verzekering. De verzekering komt pas in beeld als de verzekerde som van een primaire aansprakelijkheidsverzekering is uitgeput. De verzekerde bedragen van de excedent aansprakelijkheidsverzekering zijn dan ook hoger dan de primaire verzekeringen. Het doel van de verzekering is het bieden van bescherming voor omvangrijke schadeclaims, die zonder verzekering een ernstige bedreiging voor de continuďteit van uw onderneming kunnen inhouden.