Eigenrisicodrager zijn levert flinke besparing op

De eerste twee jaar dat een werknemer ziek is, bent u wettelijk verplicht het loon door te betalen. Tevens heeft u de plicht de medewerker actief te begeleiden bij re´┐Żntegratie. Dit heeft als doel de zieke werknemer zo spoedig mogelijk (geheel of gedeeltelijk) weer aan het werk te krijgen, binnen het eigen bedrijf of daar buiten. Indien de medewerker na twee jaar nog arbeidsongeschikt is, ontstaat het recht op een WGA-uitkering. De meeste ondernemingen zijn publiek verzekerd voor dit risico. Dit houdt in dat arbeidsongeschikte medewerkers een uitkering krijgen van het UWV en dat de werkgever daarvoor een gedifferentieerde premie betaalt.

Eigenrisicodragerschap

U kunt als werkgever kiezen het arbeidsongeschiktheidsrisico voor eigen rekening te nemen. U bent dan WGA-eigenrisicodrager. U kiest er dan voor de WGA-uitkeringen aan (ex)werknemers gedurende een periode van maximaal tien jaar voor eigen rekening te nemen en daarvoor een verzekering af te sluiten. Eigenrisicodragers betalen over het algemeen een lagere premie dan bij het UWV en de verzekeraar begeleidt de arbeidsongeschikte medewerker bij re´┐Żntegratie, ook na de eerste twee ziektejaren. Werkgevers hebben twee keer per jaar de keuze eigenrisicodrager te worden voor de WGA.

Ondersteuning en advies

Kiezen voor WGA-eigenrisicodragerschap is echter een complexe afweging die grote impact op uw organisatie kan hebben. Het brengt ook een aantal operationele gevolgen met zich mee. Om zeker te zijn dat u de juiste keuze maakt, kunt u begeleidt worden door Aon. Uit een onderzoek en een financi´┐Żle analyse volgt een advies of het voor u loont om eigenrisicodrager te worden. Aon ondersteunt u vervolgens bij de overgang naar een particuliere verzekeraar.

Informatie

Voor meer informatie en een vrijblijvende offerte, neem contact op met Jos Scholten van Aon Hewitt, T 06 - 53173046, E jos.scholten@aon.nl.