Seminar 2012 Crisis- en reputatiemanagement

Aon Professional Services organiseerde op 29 maart 2012 een seminar over Crisis- en reputatiemanagement samen met het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement.

Op deze pagina treft u de presentaties van Ellen Soerjatin, Paul Tijnagel en Peter Stroink & Dora Horjus, zoals zij die verzorgden op het seminar.

Groeiende aandacht voor Crisis- en reputatiemanagement

De zakelijke dienstverleners zijn de scepsis voorbij en willen meer weten over risico's en preventie, zo bleek tijdens het seminar. Uitlatingen als "Dit overkomt ons kantoor niet" of "Ver-van-mijn-bed-show als klein kantoor" kwamen eind maart 2012 inderdaad niet voor. Crisis- en reputatiemanagement staat hoog op ieders agenda en verdrong aandacht voor bijvoorbeeld terrorisme. Het bewust toebrengen van imagoschade en bewust negatieve continu´teitsbe´nvloeding staan in de top-10 van security risico's. Ook risico's als informatiediefstal, lekken of manipuleren van informatie en cybercrime staan in deze top 10. Aon leverde met het seminar voor haar klanten een bijdrage aan de strategische discussie binnen de kantoren over het omgaan met risico's en hoe schade te voorkomen.

Wilt u meer weten over het thema Crisis- en reputatiemanagement?

De medewerkers van Aon Professional Services adviseren u graag over nieuwe en bestaande producten van verzekeraars op het gebied van cybercrime, privacyschending, fraude, reputatieschending etc. of verwijzen u door naar andere specialisten binnen Aon, onder wie de experts in crisisadvisering van het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement. Neemt u dus gerust contact op met uw vaste contactpersoon en/of met Rolf Oetelmans (Manager Account Management), T 020-430 52 63 of E rolf.oetelmans@aon.nl.