Internationale netwerk

APS heeft in meerdere landen een vooraanstaande positie bij het verzekeren van beroepsaansprakelijkheid van advocaten en notarissen. Geregeld voeren wij overleg met onze buitenlandse collega’s om ervaringen, zowel op schade- als op polisgebied, uit te wisselen.

Ook overleggen wij over de verzekeraars die gespecialiseerd zijn op het gebied van beroepsaansprakelijkheid in andere landen en of die verzekeraars betrokken kunnen worden op de polissen van onze Nederlandse cliënten.