Brancheorganisaties

APS houdt regelmatig contact met de brancheorganisaties (KNB, Nederlandse Orde van Advocaten, Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten en Koninklijke NIVRA) omtrent de ontwikkelingen in de verschillende beroepsgroepen. Algemene polisvoorwaarden worden afgestemd met deze brancheorganisaties zodat de polisvoorwaarden tenminste voldoen aan de minimum eisen van de brancheorganisaties en afgestemd zijn op de ontwikkelingen van risico’s binnen de beroepsgroep indien en voorzover de risico’s verzekerbaar zijn.


Voor de Nederlandse advocatenkantoren plaatsen wij beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen die tenminste voldoen aan de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Voor de grotere advocatenkantoren zijn uiteraard hogere verzekerde limieten mogelijk. Bovendien zorgen wij er voor dat de polissen worden afgestemd op kantoren die ook notarissen of belastingadviseurs in huis hebben. Iedere Nederlandse advocaat is lid van de NOvA. Een van de diensten die de NOvA voor haar leden heeft is de servicedesk BaliePlus. Samen met BaliePlus heeft Aon een aantal verzekeringspakketten (zoals autoverzekering, ziektekosten etc.) ontwikkeld.


De notaris is volgens de richtlijnen van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) verplicht zijn/haar individuele beroepsaansprakelijkheid tot EUR 1.000.000,- te verzekeren. Voor de excedentverzekeringen is Aon de exclusieve makelaar in Nederland en werkt hierbij nauw samen met de KNB. Dit betekent dat alle notarissen die bij ons verzekerd zijn in elk geval verzekerd zijn overeenkomstig de KNB richtlijnen. Uiteraard behandelen wij ook andere verzekeringen dan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. U kunt ook bij ons terecht voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, andere employee benefits en alle andere schadeverzekeringen.


NOVAK heeft tezamen met Aon, een wereldwijd werkende verzekeringsmakelaar diverse verzekeringen ontwikkeld voor haar deelnemers. Deelnemers in NOVAK kunnen gebruik maken van een op maat gesneden pakket aan verzekeringen. Zowel verzekeringen voor de accountant zelf als verzekeringen die belangrijk zijn om het accountantskantoor te runnen. De premies zijn sterk concurrerend, omdat uitgegaan kan worden van een homogene doelgroep.